Pottersbrug

De huidige Pottersbrug, een basculebrug, over de (water)verbinding van de Kattensingel en het water van de Turfsingel. Verving in 1959, bij de ingebruikneming van het tot verkeersplein omgebouwde Bolwerk, de vaste brug die sinds 1870 aan het eind van de Lage Gouwe was gelegen.

Zie voor ontwikkelingen rond het Bolwerk ook Jan Kattenbrug.

Pottersbrug2Ongeveer op de plaats van de huidige brug lag vroeger een ophaalbrug, die de in 1843 afgebroken Potterspoort verbond met het Bolwerk ervoor. De poort en de brug ontleent zijn naam aan het feit dat pottenbakkerijen e.d. buiten de singels moesten liggen vanwege het brandgevaar.

Pottersbrug1

De Pottersbrug in 1898 tussen Hoge Gouwe en Bolwerk

Pottersbrug3

De huidige Pottersbrug gezien richting Turfsingel

Historische foto: Fotocollectie Streekarchief Midden-Holland

Actuele foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar het bruggenmenu