Inleiding gemalen

Gouda en water: een soms moeizame relatie. Maar zonder het water zou Gouda niet liggen waar het nu ligt. Aan de ene kant levert het water de nodige problemen op, aan de andere kant dankt Gouda haar bestaan aan de ligging tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe en dat heeft veel welvaart gebracht.

Waterbeheer is al heel lang een belangrijk gegeven in- en om Gouda. Een heel belangrijke taak daarin hebben de waterschappen. Voor Gouda en omgeving het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.
Deze organisaties beheren de meeste gemalen in de stad en in de omgeving van Gouda.

In dit dossier geef ik een overzicht van de belangrijkste gemalen inclusief zelfs twee molens. Wij onderscheiden: (stads)boezemgemalen, poldergemalen en een eindgemaal van het Goudse rioolstelsel.
Ik heb het plan om binnenkort ook een overzicht te maken van de hoofdgemalen van het rioolstelsel. Dat zijn de rioolgemalen met een capaciteit groter dan 100 m3 per uur.

De gemaalbeschrijvingen heb ik ontleend aan diverse bronnen op internet en de Nederlandse Gemalen Stichting.

Fotograaf Nico J. Boerboom en inleiding bruggen in Gouda

De foto’s zijn van mijn hand,

Nico J. Boerboom