Inleiding bruggen

Inleiding Bruggen in Gouda

Ik heb dit dossier gesplitst in: “Huidige bruggen” dat zijn bestaande bruggen uiteraard ook met hun historie en “Historische bruggen” dat zijn bruggen die in de loop van de tijd uit het stadsbeeld zijn verdwenen.

Gouda heeft gelukkig nog veel bruggen. In dit dossier treft u de belangrijkste aan, zowel van binnen de singels als daarbuiten. U treft in ieder geval alle bruggen aan die ooit een naam hebben gekregen.

De historische informatie heb ik grotendeels ontleend aan het boek van Dr. A. Scheygrond “De namen der Goudse straten”, informatie uit de boeken “Stad van de Gouwenaars” van de historische vereniging Die Goude en gegevens uit het Streekarchief Midden Holland.

Scheygrondscheygrond2w

Het historisch fotomateriaal is ook afkomstig uit het Streekarchief Midden Holland, tenzij bij de foto anders is aangegeven.

Fotograaf Nico J. Boerboom en inleiding bruggen in GoudaDe foto’s van de actuele situatie, zijn van mijn hand.

Nico J. Boerboom