Inleiding waterlopen

Inleiding waterlopen van Gouda

Ik heb dit dossier gesplitst in: “Huidige waterlopen” dat zijn bestaande, nog zichtbare waterlopen, uiteraard ook met hun historie en “Historische waterlopen” dat zijn waterlopen die in de loop van de tijd uit het stadsbeeld zijn verdwenen.

Gouda is als waterrijke stad nog steeds rijk aan water.

Het historisch fotomateriaal is afkomstig uit het Streekarchief Midden Holland, tenzij bij de foto anders is aangegeven.

De teksten zijn grotendeels ontleend aan het boek van Dr. A. Scheygrond “De namen der Goudse straten”, informatie uit de boeken “Stad van de Gouwenaars” van de historische vereniging Die Goude en gegevens uit het Streekarchief Midden Holland.

Dr. A. Scheygrond

Dr. A. Scheygrond

scheygrond2w

 

 

 

 

 

Fotograaf Nico J. Boerboom en inleiding bruggen in Gouda

 

 

De actuele foto’s zijn van mijn hand

Nico J. Boerboom