Historische waterlopen

Op deze pagina treft u alle waterlopen uit de historie van Gouda aan, weergegeven volgens alfabetische volgorde.

Klik op de betreffende naam van een waterloop en u krijgt de beschrijving van dit water en de locatie ervan. Indien voorhanden heb ik ook een afbeelding opgenomen.

Het historisch fotomateriaal is afkomstig uit het Streekarchief Midden Holland, tenzij bij de foto anders is aangegeven.

De teksten zijn grotendeels ontleend aan het boek van Dr. A. Scheygrond “De namen der Goudse straten”, informatie uit de boeken “Stad van de Gouwenaars” van de historische vereniging Die Goude en gegevens uit het Streekarchief Midden Holland.

Historische waterlopen
Balkengat
Bloemendaalsche wetering
Galgewiel
Jan Verzwolle(n) wetering
Lazarussloot