Boskooper of Alphersluis

Deze sluis is in 1361 gebouwd aan het eind van de Alpher of Boskooper Wetering (“de oude Boscooper en Alffer Sluysvliet”).

Dit watertje mondde (ook) uit op de Hollandsche IJssel en wel ter hoogte van wat wij heden ten dage kennen als de Christiaan de Wetstraat.

Boskooper sluis1De Boskoper Wetering liep kilometers ver naar het noorden door en zorgden voor de natuurlijke afwatering van enkele polders bij Boskoop en Alphen a/d Rijn. Rond 1560 had deze watergang al veel van zijn betekenis verloren.

Het was een uitwateringssluis(je) van de polders Steect en Rijneveld onder Alphen a/d Rijn, de dam of Binnenpolder onder Zwammerdam en de Vereenigde Polders aan de oostzijde van de Gouwe onder Boskoop.

Ook dit sluisje heeft enkele eeuwen dienst gedaan. De buitengebruikstelling vond plaats in het jaar 1602. Wanneer het geheel is verdwenen is onbekend. Het laatst bekende gegeven dateert uit 1746 uit welk jaar de optekening heeft plaatsgevonden dat het gelegen was op 140 meter afstand van de Vuile(n)brassluis.

Terug naar het historische sluizenmenu