Baliebrug

Deze vaste brug lag in de Peperstraat over het water van de Korte Raam.

Baliebrug

Foto Goudse Courant 1960; vanaf de Baliebrug kijken wij naar de nog niet gedempte Korte Raam, kort voor de demping.

De naam Baliebrug komt waarschijnlijk het woord “balie” dat hek betekent. Vermoedelijk heeft er langs het grachtje van de Korte Raam ooit een hek gestaan.

Foto H.J. Daems circa 1939 uit de collectie Historische Vereniging Die Goude

Baliebrug4

Foto uit 2010; vanuit hetzelfde standpunt kijken wij in de Korte Raam. In de verte de bebouwing van de Raam.

Baliebrug2

De brug lag hier in het verlengde van de Peperstraat en overspande de gracht van de Korte Raam die hier in het water van de Peperstraat uitmondde.

Foto Goudse Courant eind 1960. Dit fragment uit de originele foto toont ons de net drooggepompte Korte Raam waar rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd. In de verte zien wij de Baliebrug nog liggen.

Foto Goudse Courant eind 1960. Dit fragment uit de originele foto toont ons de net drooggepompte Korte Raam waar rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd. In de verte zien wij de Baliebrug nog liggen.

Historische foto’s: H.J. Daems 1939 en Goudse Courant 1960

Actuele foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar het historische bruggenmenu