Gemaal Hanepraai

Dit poldergemaal (eigenlijk een stadsboezemgemaal) is in 1987 gebouwd ter aanvulling van de capaciteit van het Mallegatgemaal. Deze 2 gemalen samen zorgen ervoor dat het waterpeil in de stad goed kan worden geregeld. Het ontwerp is van architect P. Nieuwveld.

Dit gemaal heeft een capaciteit van totaal 70 m3 per minuut en is opgebouwd uit  2 elektrisch aangedreven centrifugaalpompen van elk 35 m3 per minuut.

Dit gemaal loost het water op de Hollandsche IJssel.

Het gemaal is gelegen aan de Fluwelensingel/Nieuwe Veerstal en is in beheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het oude stoomgemaal dat ongeveer op dezelfde plek lag is gebouwd in 1855, was voorzien van schepraderen en werd in 1943 gesloopt (foto uit de collectie Hoogheemraadschap van Rijnland).

Terug naar Gemalen in Gouda