Hanzebrug

De vaste brug over het water langs de Hanzeweg, van de Hanzeweg naar het Elburgplein

Genoemd naar hanze of hanza, een samenwerkingsverband van handelaren en later van steden tijdens de middeleeuwen.

Hanzebrug5

Door samenwerking probeerden zij hun handel te beschermen en uit te breiden. Drie hanzen zijn bekend geworden: 1. de Vlaamse Hanze van Londen, een vereniging van kooplieden uit Vlaamse steden die handel dreven op Engeland en Schotland; 2. de Hanze der XVII steden (later 25) uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk, vooral handelend op Italië; 3. de Duitse Hanze, oorspronkelijk een groepering van kooplieden uit Noord-Duitse steden, maar in de 14e en 15e eeuw uitgebreid tot een kleine 200 steden uit het huidige België, Nederland, Duitsland, Polen, Noorwegen, Zweden en de Baltische staten, met tijdens de hoogtijdagen uitlopers naar Engeland, Finland en Rusland; deze steden handelden in het gebied van de Oostzee en de Noordzee.

Hanzebrug3Tekst: Cor Revet;     Foto’s 2014: Nico J. Boerboom

Terug naar het bruggenmenu