Bostelbrug

Is een vaste brug in de Lange Tiendeweg over het water langs de Jeruzalemstraat en Zeugstraat.

Deze brug is recent vervangen. Ik moet daar nog een foto van maken

Hij dankt zijn naam aan de Bostel, een afvalproduct van de bierbrouwerijen, dat als varkensvoer werd gebruikt. De bostel werd in de eeuwen dat de Goudse bierbrouwerijen het befaamde Goudse kuitbier produceerden (14de tot 17de eeuw) vervoerd door bostelschouwen, die als vaste ligplaats het water van de Zeugstraat hadden.

Bostelbrug1

De oorspronkelijke Bostelbrug (ook wel abusievelijk Borstelbrug genoemd) was een vrij hoge toogbrug, maar in de 19de eeuw werd hij teruggebracht op de huidige hoogte en in 1914 werd hij op straatbreedte gebracht.

Bostelbrug

Als je de foto van nu (januari 2010) vergelijkt met de foto uit 1935 dan valt toch op dat het pand rechts, dat dateert uit de 17e eeuw, er beter bij staat dan de brug.

Bostelbrug1A

Wij zijn toch een nijver volkje hoor! Staat er weer een afvalcontainer op de brug. Duidelijk is hier ook te zien dat deze brug schreeuwt om enig onderhoud!

Bostelbrug4

Historische foto: Fotocollectie Streekarchief Midden-Holland

Actuele foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

 Terug naar bruggenmenu