Ruige Wetering

waterloop langs de Walvisstraat, van de Reigerstraat naar de Lethmaetstraat.

De Ruige Wetering liep in vroeger jaren ten zuidwesten van het Lazarusland en de Korte Akkeren naar Schielands Hoge Zeedijk en kwam daar om­streeks 1600 uit bij de Vlaamsche Haven (later Bleekerskade genoemd), ten noord­oosten van het Boerenwiel.

Een restant van deze wetering is thans nog het water dat loopt langs de Walvisstraat.

Ruige Wetering

De Ruige Wetering. Links het veld van Voetbalvereniging ONA en rechts de Walvisstraat

De betekenis van het bijvoeglijk naamwoord ruig is niet bekend; mogelijk onderscheidde deze wetering zich door een ruige, weelde­rige oevervegetatie.

Foto: Nico J. Boerboom

Terug naar het waterlopenmenu