Karnemelksloot

Het lijdt geen twijfel of deze naam houdt verband met de aanvoer van de karnemelk, benodigd voor de varkenshouderij binnen de stadsmuren. Dit vervoer geschiedde met karnemelkschouwtjes, die ligplaats hadden bij de Tiendewegpoort aan de buitenvest.

schouw karnemelk

Eén en ander moet er ongeveer zo hebben uitgezien

De wetering Karnemelksloot is gegraven krachtens een besluit van de Vroed­schap in 1579. In 1593 wordt deze wetering nog „de nieuwe vaart buiten Tiendewechspoert” genoemd. In 1597 is evenwel reeds sprake van „’t water, dat genoemd wordt de Carnemelx­sloot”.

Karnemelksloot3

Leuk is het om op deze foto uit 1900 te zien dat de Cornelis Ketelbrug nog niet was gebouwd, maar dat er voor de deur van houthandel Vingerling een hoge houten voetgangersbrug lag; een zogenaamde Kwakel.

De naam van het water is langzamerhand overgegaan op de straten ter weerszijden. De smalle (oneven genummerde) zijde aan de noordkant, die de Blekerssingel verbindt met de Zuidelijke Burgvlietkade, werd in het begin van de 19de eeuw aangeduid als Karnemelkskade, de (even genummerde) zuidzijde als Karnemelksweg.

Karnemelksloot2

Deze foto uit 1904 geeft een leuk gezicht op de Karnemelksloot. Voor de houtzagerij van A. Vingerling & Zn. ligt een met planken beladen schuit.

Karnemelksloot1

De zuidelijke weg is de oude tiendweg naar het Land van Stein en de Willens. Op de plattegrond van Blaeu van 1649 staat hij aan­geduid als „de weck naar Utrecht”.

Detali uit Blaeu 1649

Detail uit de kaart van Blaeu uit 1649

Bij raadsbesluit van 29 januari 1960 is vast­gelegd dat de weg vanaf de Karnemelksloot nr. 2 tot de Tiendewegsbrug eveneens Karnemelksloot zal worden genoemd.

Karnemelksloot4

Actuele foto’s: Nico J. Boerboom

Terug naar het waterlopenmenu