Hollandsche IJssel

(oorspronkelijk vanaf de Lek) thans vanaf IJsselstein naar de Nieuwe Maas.

De Hollandsche IJssel, die al in 860 wordt genoemd onder de naam Isla, is oorspronke­lijk een zijarm van de Lek (Rijn), die in 1291 door een dam bij Vreeswijk (Klaphek) werd afgesloten. (zie Waaiersluis)

Hollandsche IJssel

De Hollandsche IJssel bij IJsselstein. Een vriendelijk stroompje in een Idyllisch landschap

Het gedeelte boven Montfoort is een overblijfsel van een verarmde hoofdstroom, het gedeelte beneden Montfoort een in aan­zien toegenomen bijstroom.

Hollandsche IJssel

Dit prachtige (gekanaliseerde) deel van de Hollandsche IJssel ligt ten oosten van de Waaierssluis

In historische tijden is de IJssel altijd een rivier van be­scheiden afmeting geweest. De bedijking vond plaats in de 12de en mogelijk zelfs al in de 11 de eeuw.

Door de bouw van de Waaier­sluis bij Gouda in 1860 werd de rivier tot Gouda gekanaliseerd. Bij het deel van de rivier ten westen van de Waaiersluis wordt de waterbeweging nog steeds bepaald door het getij.

Hollandsche IJssel4Hollandsche IJssel3

Vroeger hadden vele polders in de streek ten noorden van de rivier met sluizen in Schie­lands Hoge Zeedijk en in de Goejanverwelle­dijk een afwatering op de IJssel.

Veerstal Gouda

Hollandsche IJssel omstreeks 1902 bij de Nieuwe Veerstal. Rechts nog net zichtbaar het Tolhuis.

De riviernaam IJssel gaat terug op een Oud-europees woord is. Het schijnt dat dit woord is, evenals A(a), een aanduiding was voor water­lopen in het algemeen en over een zeer uitge­strekt gebied werd gebruikt. De riviernaam wordt op oude kaarten en in oude oorkon­den geschreven als Isla. Deze vorm isla of isala bestaat uit het grondwoord met het achtervoegsel la of ala. Hieruit ontstond de tegenwoordige vorm IJssel of IJsel.

Hollandsche IJssel

De Hollandsche IJssel gezien vanaf de Gouderakse brug. Links het gemaal Pijnacker Hordijk

 Foto’s: Nico J. Boerboom

Terug naar het waterlopenmenu