Haven

van de Gouwe naar de Havensluis.

Genoemd naar: de functie van het water als ligplaats voor schepen. De Haven is de kunstmatige uitmonding van de Gouwe in de Hollandsche IJssel. De Haven is gegraven omstreeks 1250, waarschijnlijk op initiatief van Dirk van der Goude, de toenmalige stadsheer. Met de Gouwe vormde de Haven eeuwenlang de economische slagader van de stad.

HavenOud2

Haven met een geopende sluisdeur gezien vanaf de IJssel in circa 1875

Haven2

Haven afgesloten met een duiker, gezien vanaf de IJssel in 2012

HavenOud

Haven in 1903 gezien vanaf de Nood-Godsbrug richting Uiterste Brug/Havensluis

Haven

Haven gezien vanaf de vernieuwde Uiterste Brug

Actuele foto: Nico J. Boerboom

Terug naar het waterlopenmenu