Gouwe

Loopt van de Nieuwe Gouwe naar de Kromme Gouwe en van de Kattensingel naar de Haven

Gouwe

Gouwe tussen Dirk Crabethbrug en Sint Joostbrug bij het Amsterdamsch Verlaet

Genoemd naar gouw of gouwe, een oud-Nederlands woord dat als betekenis kan hebben: dijk met grenswater, of brede waterloop. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal noemt als één van de betekenissen van het woord gouw nog steeds: riviertje.

De oudste Latijnse vermelding van de naam Gouwe dateert van 1139, in een oorkonde waarin sprake is van ‘nove culture juxta Goldam’ (de nieuwe ontginning langs de Gouwe). Van iets later datum is een oorkonde uit 1178, waarin bisschop Godfried erkent dat hij zich ‘terram quandam juxta Goldam’ (zeker land langs de Gouwe) ten onrechte heeft toegeëigend.

Gouwe

Gouwe tussen Steve Bikobrugbrug en Kromme Gouwe

De Gouwe was oorspronkelijk een veenriviertje, dat ontsprong ten westen van het huidige Boskoop en zuidwaarts afwaterde naar de Hollandsche IJssel. Toen in het begin van de dertiende eeuw de Gouwe in noordelijke richting is doorgetrokken naar de Oude Rijn, ontstond een vaarroute door Holland. Gouda, dat in het midden van die route lag, heeft daar veel profijt van gehad.

Foto’s: Nico J. Boerboom

Terug naar het waterlopenmenu