Goudsche Vliet

Goudsche Vliet of Gouw(e)vliet is de naam van de waterloop die aan de oostzijde van de Goudseweg in de richting Stolwijk liep. De vliet kwam via een inlaatsluis, de Stolwijker­zijl, uit in de uitwateringsgeul de Wijk. Voor de opheffing van de lokaaltrein Gouda—Schoonhoven en de daarop gevolgde vorde­ring van de rails door de Duitsers in de laat­ste jaren van de bezetting liep de vliet ter hoogte van de Gouderakse Tiendeweg onder de spoorlijn door in de richting van de IJsseldijk.

Goudsche Vliet

Goudsche Vliet in Stolwijkersluis, 1920.

Bij de aanleg van de Schoonhovenseweg op de oude spoordijk in het eind van de jaren veertig van de vorige eeuw, werd het eerste deel van de vliet gedempt; enkele tientallen meters van het resterende deel behoort sinds de annexatie in 1964 tot de gemeente Gouda.

Goudsche VlietDe vliet werd omstreeks 1377 gegraven krachtens een handvest van graaf Jan van Blois, heer van Gouda, van 24 maart 1370. Op een 17de-eeuwse kaart van „Zuydhollan­dia” van Willem Jansz. Blaeu staat de vliet aangegeven als Stolwÿcksche Vliet.

Goudsche Vliet3

Het woord vliet wordt algemeen gebruikt voor een vrij smal, gegraven stromend water; een duidelijk voorbeeld hiervan is een molen­vliet (of molentocht), die het overtollige pol­derwater naar de watermolen brengt of het ingelaten water naar de polder.

Foto: Nico J. Boerboom

Terug naar het waterlopenmenu