Bakwetering

De Bakwetering in de voormalige polder Veerstalblok onder Gouderak ligt sinds de stadsuitbreiding in 1964 ten dele in de ge­meente Gouda. De wetering loopt ongeveer evenwijdig aan de Gouderaksedijk achter langs de huizen die aan de voet van de binnenkant van de dijk staan; zij sluit in het oosten aan op de Stolwijkse Vaart. De naam staat o.m. aangegeven op de uit 1683 date­rende kaart van „Het Hooge Heemraadschap van •de Crimpenre Waart” van Jan Jansz. Douw en Johannes Leupenius. De Bakwete­ring loopt door tot Ouderkerk aan den IJssel; de voortzetting ervan ten westen van dit dorp draagt evenwel de naam Achter­wetering.

Bakwetering

De betekenis van de naam is niet duidelijk. Enig verband met het Engelse woord back ligt niet voor de hand. In een artikel in het tijdschrift „Naamkunde” (dl. 4, 1972, blz. 46) schrijft W. Beele, dat het woord bak in diverse stadsrekeningen in verband wordt gebracht met schepen. Een bak — het woord is afgeleid van het oud-franse bac — is een veerboot of schuit. Een bacschip was een vaartuig voor de binnen­wateren, terwijl met dit woord ook een baggerboot kan worden aangeduid. De naam wordt, voor zover kon worden nagegaan, niet gebruikt voor de weteringen langs de Lekdijk.

Foto: Nico J. Boerboom

Terug naar het waterlopenmenu