Alpherwetering

Loopt van de spoorlijn Gouda – Den Haag/Rotterdam naar de Tweede Moordrechtse Tiendweg. (grotendeels evenwijdig aan het Gouwekanaal)

Alphenwetering2

Genoemd naar de Alpher Wetering die werd omstreeks 1356 en 1357 gegraven krachtens een vergunning van hertog Willem van Beieren, graaf van Hol­land, om de ambachten Alphen aan den Rijn, Hazerswoude, Boskoop en Waddinx­veen ten westen van de Gouwe een vrije af­watering op de Hollandsche IJssel te geven. Afwatering op de IJssel was nodig omdat zulks op de Oude Rijn, vanwege de hoge waterstand van deze rivier, niet meer moge­lijk was, terwijl de IJssel aan eb en vloed onderhevig was. De Alpher Wetering begon aan de Crommesloot nabij de Hoge Rijndijk, volgde de westelijke oever van de Gouwe, boog bij het Weegje naar het zuidwesten en even voorbij de Moordrechtse Tiendeweg weer naar het zuidoosten en kwam dan bij het Galgewiel (verdwenen bij de bouw van de Julianasluis e.a. in 1932-1936) in de Hol­landsche IJssel.

Alphenwetering1

De totale lengte bedroeg ongeveer 15 km. In haar oorspronkelijke loop schijnt de wetering echter niet aan de verwachtingen te hebben voldaan. Nog in dezelfde eeuw werd het zuidelijke deel meer naar het oosten verlegd, in het verlengde van de Waddinxveense Wetering en kwam met een keersluis nabij het Boerenwiel in de IJssel.

Boerenwiel

Het Boerenwiel (gelegen aan de P.C. Hooftstraat) is een restant van de Alpher Wetering

De Alpher Wetering werd reeds in de 16de eeuw als afwateringskanaal buiten ge­bruik gesteld, omdat de aan de Gouwe ge­legen polders daarop een eigen bemaling kregen. In Boskoop is de sloot langs de Burgemeester Colijnstraat en in Gouda het water langs de Emmastraat een restant van de Alpher Wetering (thans Waddinxveensche Wetering genaamd). Van het Boerenwiel is het vijvertje aan de P.C. Hooftstraat een laat­ste overblijfsel.

Op de kaart van Rijnland van Douw en Brouckhuysen (2de uitgave 1687) heet het laatste deel van de wetering, langs het pol­dertje Brouckhuysen, Brouckhuyser Wate­ringe. Ook de naam Brede Wetering schijnt te zijn gebruikt, vermoedelijk in tegenstelling tot de smallere Ruige Wetering, die er even­wijdig aan liep. Tegenwoordig loopt de Alpher Wetering langs het Gouwekanaal ongeveer tot de Moordrechtse Tiendeweg.

Alphenwetering3Foto’s: Nico J. Boerboom

Terug naar het waterlopenmenu