Bloemendaalsche Wetering

De Bloemendaalsche Wetering dateert van omstreeks 1350 en kwam toen in de plaats van een afwatering uit 1331, die, doordat zij ten westen van de latere Fluwelensingel­gracht liep, door de aanleg van de vestingwerken en het graven van de singelgrachten om Gouda, omstreeks 1350, onbruikbaar was geworden. Gedeelten van deze wetering — voor het eerst vermeld in 1396 — werden later bekend als Jan Verzwollen­wetering en Kolfwetering; met de laatste naam werd het gedeelte ten zuiden van de Karnemelksloot aangeduid. Een verklaring van deze naam is niet bekend.

Zie ook Jan Verzwollenwetering en Bloemendaal­sche Sluis.

Bloemendaalse sluis1Terug naar het historisch waterlopenmenu