Turfsingelgracht

van Bolwerk naar Mallegatsluis; genoemd naar de naastgelegen Turfsingel

De Turfsingelgracht bij het pontje. Op deze foto uit 1910 worden werkzaamheden uitgevoerd om een gasleiding te laten zinken.

Foto naar schatting uit 1905. Het pontje maakt de oversteek tussen de Vlamingstraat en de Veerstraat met op de achtergrond de molen De Korenblom. Het pontje heeft hier gevaren tot 1972 toen op deze plek de Guldenbrug in gebruik werd genomen.

Historische foto’s Collectie Die Goude. Actuele foto’s Nico J. Boerboom