Vuile(n) brassluis

Ook deze sluis lag in de Goejanverwelledijk en waterde dus eveneens uit op de Hollandsche IJssel. Het water droeg de naam van Reeuwijksche Wetering dat wij thans als de Breevaart kennen. In die tijd liep de Breevaart door waar nu de Kr├╝gerlaan “ligt”. Aan de kop van de Kr├╝gerlaan bij de Karnemelksloot ligt nog een rudimentair stukje in de vorm van een vijver. Op deze plek kwam het samen met het sluisje aan de Voorwillenseweg.

Voorwillensbrug

Foto uit 1902. Wij kijken hier vanaf de Breevaart richting Krugerlaan. Hier liep dus het water door richting Hollandsche IJssel.

Op de verre achtergrond over de Voorwillensbrug kijkend, zien wij de bomenrij van de Goejanverwelledijk.

De Vuile(n)brassluis in gesticht in 1608 en mogelijk zelfs al eerder in 1514. Deze sluis had eveneens de functie van uitwateringssluis. De polders Reeuwijk en Sluipwijk loosden hier hun overtollig polderwater in de Hollandsche IJssel. In 1869 werd de Reeuwijksche Wetering afgedamd en heeft het Hoogheemraadschap Rijnland de sluis in 1889 gesloopt.

Waar de naam Vuile(n)bras vandaan komt valt niet met zekerheid vast te stellen. Er zijn historische aantekeningen dat de naam ontleend zou zijn aan het huis annex herberg Vuylenbras dat door de gemeente Gouda in 1719 werd aangekocht. Echter het is niet uitgesloten dat de naam verband houdt met de overmatige begroeiing of vervuiling van het water. In de Gemeente-atlas van Kuyper uit 1867 wordt de sluis Goejans Verwellen Sluis genoemd.

Historische Foto: Streekarchief Midden Holland

Terug naar het historische sluizenmenu