Sluisje bij de Voorwillenseweg (van de Willes)

De Voorwillenseweg loopt vanaf de Willenskade/Stoepviertel (in de volksmond bekend als pislaantje) in het land van Stein tot aan de Zuidelijke Zwarteweg, alwaar het als Karnemelksloot verder gaat richting Lange Tiendeweg. Ter hoogte van de Zwarteweg lag het Willenssluisje.

De Willenssluis wordt al vermeld op de kaart van Douw en Brouckhuysen uit 1687 en diende tot 1960 voor de aanvoer van groenten naar de veiling, gevestigd aan de Houtmansgracht, vanaf de tuinderijen aan de Voor- en Achterwillens. In vroeger eeuwen zijn zeer waarschijnlijk de schuiten met bussen karnemelk uit de Polder Stein de gebruikers van dit sluisje geweest. Daaraan zou de Karnemelksloot haar naam te danken hebben. Nadat in de jaren 1961-1963 de Joubertstraat naar de Zwarteweg werd doorgetrokken en daarmede het water langs de Voorwillenseweg afsneed, ging de functie van dit sluisje verloren en werd het afgebroken.

VoorwillensW

Het sluisje in de laatste dagen van haar bestaan. Foto: W.G. Janssen

In dezelfde periode werd aan het begin van de Krügerlaan het huidige poldergemaal gebouwd, zichtbaar aan de metalen roosters in het metselwerk. Het enige dat nog herinnert aan dit watertje, alsmede dat van het vroegere verloop van de Breevaart ofwel de Reeuwijksche Wetering tot aan de Hollandsche IJssel, is de ‘vijver’ op de kop van de Krugerlaan. In de volksmond werd destijds gesproken over de “sluis van Marrigje”, de laatste sluiswachteres.

Voorwillens3

Inmiddels is eind 2018 het poldergemaal vervangen door een kleiner gemaal:

Historisch fotomateriaal: Streekarchief Midden Holland

Actuele foto: Nico J. Boerboom

Terug naar het historische sluizenmenu