Bloemendaalsche sluis

De Bloemendaalsche sluis (niet de verwarren met het Bloemendaals Verlaat) zorgde, zoals de naam al aangeeft, voor de afwatering van de polder Bloemendaal. De sluis waterde af op de Hollandsche IJssel en lag in de Goejanverwelledijk aan het eind van de Jan Verzwollen of Kolfwetering. De Jan Verzwolle(n)wetering liep vroeger vanaf De Kromme Gouwe tot aan de Hollandsche IJssel. Tussen de Kromme Gouwe en de Winterdijk droeg het de naam Korte Gouwe en tussen de Karnemelksloot tot aan de Hollandsche IJssel Kolfwetering. Dit watertje liep ruwweg achter de Kattensingel, Boelekade en IJssellaan.

Kolfwetering

Bloemendaalse sluis1Deze minuutkaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 geeft de eerste details weer van het gebied waarin later de buurt Kort Haarlem zou ontstaan. De kaart toont in de eerste plaats de Hollandsche IJssel met daarlangs de Goejanverwelledijk, die in het begin van de dertiende eeuw tot stand kwam. De dijk brak herhaalde malen door, met als gevolg dat er verschillende diepe binnendijkse wielen ontstonden, zoals de op de kaart zichtbare wiel aan de huidige Cronjéstraat. De wiel heeft geen officiële naam, maar wordt in de volksmond ‘De Kolk’ genoemd.

De Kolk Cronjéstraat

Het Wiel “De Kolk” aan de Cronjéstraat met rechts op de foto het nieuwe gemaal

Men herkent ook de oude tiendweg, de huidige zuidelijke kade langs de Karnemelksloot. Over het water van de singel ligt een eerdere variant van de huidige Tiendewegbrug. En een eindje zuidelijker ligt een voorloper van de Doelenbrug.

In het kader van de werkverschaffing in de jaren 30 van de vorige eeuw is dit watertje gedempt. De naamloze bruggen in de Van Strijenstraat, Van Swietenstraat, Crabethstraat en Spoorstraat kwamen te vervallen. Aan de achterzijde van de Van Beveningenlaan tot aan de Crabethstraat zijn nog rudimentaire sporen van deze wetering te vinden.

De sluis zelf is gebouwd in 1331 en ruim vijf eeuwen later in 1861 afgebroken.

Historisch materiaal: Streekarchief Midden Holland

Actuele foto: Nico J. Boerboom

Terug naar het historische sluizenmenu