Bloemendaalsche Verlaat

BloemendaalsVerlaatDeze sluis was gesitueerd op de locatie die wij thans kennen als de Spoorstraat. Vroeger liep hier aan de zijde van de Boelekade een watertje vanuit de polder Bloemendaal, waarvan tuinders en landbouwers uit dat gebied gebruik maakten om hun producten naar de markt te vervoeren. Vanwege het niveauverschil (de binnenstad ligt hoger dan het omringende land) is op deze plek in 1608 een schutsluisje gebouwd. Deze sluis is in gebruik geweest tot 1939.

BloemendaalsVerlaat2

Op deze foto uit 1938 is achter de sluis de brug te zien die de Blekerssingel verbond met het (tegenwoordige) Kleiwegplein

Met de bouw van de huidige spoortunnel in de jaren 1939-1940 is het watertje gedempt en de sluis afgebroken. De sluiswachterswoning die aan het begin van de Boelekade was gebouwd, op de plek waar thans De Woningborg en de Vierstroom zijn gehuisvest, werd eveneens in 1939 afgebroken.

BloemendaalsVerlaat3aOp deze foto uit 1935 zien wij links nog een stukje van de sluiswachterswoning en op de achtergrond de Kleiwegkerk.

BloemendaalsVerlaat4W

Zo zag de Spoorstraat er in 1939 uit, toen met de bouw van de tunnel was begonnen.

Historische foto’s: Fotocollectie Streekarchief Midden-Holland

Terug naar het historische sluizenmenu