Alphensche of Waddinxveensche sluis

Deze sluis waarvoor de bouwvergunning in 1358 is afgegeven was gesitueerd in de Schielandse Hoge Zeedijk ongeveer ter hoogte van de P.C. Hooftstraat bij het Boerenwiel. Van het Boerenwiel resteert nog de huidige vijver. De Alphensche sluis was een uitwateringssluis van de polders ten westen van de Gouwe gelegen onder de lijn Alphen aan den Rijn, Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen.

Deze sluis is in de 16e eeuw buiten gebruik geraakt, doordat molens de polder gingen bemalen en het water loosden op de Gouwe.

Evenals aan de Hanepraai bevindt zich op deze locatie thans een pompgemaal. Dit pompgemaal heeft echter een andere functie dan de vroegere sluis.

Alphensche of Waddinxveensche sluis

Het overgebleven Boerenwiel en links het pompgemaal. Op de achtergrond de Schielandse Hoge Zeedijk waar deze sluis heeft gelegen.

Foto: Nico J. Boerboom

Terug naar het historische sluizenmenu