Vispoortbrug

Deze hoge toogbrug, de laatste van zijn soort in Gouda, lag over het in 1954 gedempte grachtje van Achter de Vismarkt.

VispoortbrugDe brug dankt zijn naam aan de ligging bij het Vis(steeg)poortje. Deze brug is ook bekend als Vischbrugge.

Vispoortbrug4Winter 1953: De besneeuwde brug in het laatste jaar van zijn bestaan.

VissteegDe huidige Vissteeg

Vispoortbrug2Deze foto uit 1900 en de foto hierna uit 2009 zijn vrijwel uit hetzelfde standpunt genomen. Enkele geveltjes zijn nog herkenbaar.

Vispoortbrug3

Historische foto’s: Fotocollectie Streekarchief Midden-Holland

Actuele foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar het historische bruggenmenu