Langebrug

De Langebrug lag tot het eind van de 18de of begin van de 19de eeuw over de Gouwe, tegenover de Keizerstraat.

Langebrug2Hier moet dus de Langebrug hebben gelegen. In de verte zien wij de St. Joostbrug liggen.

Langebrug3Deze foto uit ca. 1955 van W.G. Janssen laat dezelfde plek zien vóór de bouw van het afschuwelijk lelijke gebouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau.

Langebrug1

Het moet een hoge toogbrug zijn geweest die zijn naam heeft de danken aan zijn lengte, hij lag namelijk op het punt waar de Gouwe het breedst is.

Op deze kaart van Blaeu uit 1649 is de Langebrug aangeduid met nr. 44 tegenover de Keizerstraat nr. 43

Op dit moment, begin 2010, is er nog geen afbeelding van deze brug gevonden, wel een vermelding in een akte, waaruit blijkt dat de brug echt moet hebben bestaan. In een akte met de datum van 25 mei 1602 staat vermeld:

Tevens heeft Marrichgen Kerssen, weduwe van Jacob Cornelisz en schoonmoeder van de verkoper, tot meerdere zekerheid van de betaling van rente en hoofdsom verbonden een huis en erf aan de noordzijde van de (Hoge) Gouwe, bij de Langebrug (O = Maerten Cornelisz; W = Aert Cornelisz, schipper); dit zal duren totdat de losrente voor de bovengenoemde weeskinderen afgelost zal zijn.

Actuele foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar het historische bruggenmenu