Gemaal Mallegat

Dit poldergemaal (eigenlijk een stadsboezemgemaal) is in 1956 gebouwd en zorgt samen met het gemaal Hanepraai voor een goed gecontroleerd waterpeil in de stad.

Het gemaal bestaat uit 2 verticale schroefpompen van elk 40 m3 per minuut en heeft dus een totale capaciteit van 80 m3 per minuut. De opvoerhoogte is 3,3 meter en loost op de Hollandsche IJssel.

Het gemaal Mallegat is gelegen bij de Mallegatsluis aan het Buurtje en is in beheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland

Terug naar Gemalen in Gouda