Gemaal De Waaier

Dit gemaal is onderdeel van het sluizencomplex De Waaier (Waaiersluis) in de Hollandsche IJssel.  Deze foto geeft een beeld van de Oostzijde van de sluis aan de zogenaamde gekanaliseerde zijde van de Hollandsche IJssel.

Aan deze kant van de sluis komt het overtollige water uit de omliggende polders tussen Nieuwegein en Gouda in de rivier. Dit water moet worden afgevoerd op de rivier ten westen van de sluis. Daartoe bevatte het sluizencomplex ook een spuisluis.

Omdat de Hollandsche IJssel aan de westkant een getijdenrivier is, kon de spuisluis niet onder alle omstandigheden dat water lozen, maar moest er worden gewacht tot het eb was. Daarom werd besloten om het sluizencomplex uit te breiden met een gemaal, zodat ook bij hoogwater aan de westzijde op de rivier kan worden geloosd.

Het gemaal heeft een maximale capaciteit van 450 m3 per minuut. Het wordt beheerd door Rijkswaterstaat.

Deze foto geeft een beeld op de Westzijde van het gemaal De Waaier.

De schutsluis dateert uit 1856. Het nieuwe complex, inclusief gemaal, is in 2005 officieel geopend.

Het complex ligt aan de Goejanverwelledijk

Terug naar Gemalen in Gouda