Steve Bikobrug

De basculebrug die de verbinding vormt tussen de Nieuwe Gouwe O.Z. en de Industriestraat; gebouwd in 1980

SteveBiko1Deze brug vormt een belangrijke ontsluiting van het industriegebied Gouwe Oost en werd genoemd naar de in 1977 in een Zuidafrikaanse gevangenis overleden zwarte-studentenleider Steve Biko, die zich als levenstaak had gesteld de zwarte bevolking van Zuid-Afrika te verlossen van het stempel van minderwaardigheid dat door de eeuwen heen op haar heeft gedrukt en op te wekken tot een nieuw zwart zelfbewustzijn.

SteveBiko2Foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar het bruggenmenu