Spoorbrug over de Breevaart

Deze brug in de spoorlijn Gouda – Utrecht over de Breevaart, werd kort na het midden van de 19e eeuw gebouwd en werd enige malen vernieuwd, waarbij de doorvaart steeds iets werd versmald.

De beide delen van de Steijnkade waren verbonden door een smalle onderdoorgang.

spoorbrug-steijn2Op dit fragment van een leuke prentbriefkaart uit ca. 1905 (uitgave B. Gompers) zien wij de Spoorbrug over de Breevaart. Rechts is een deel van de Zuidelijke Steijnkade zichtbaar.

spoorbrug-steijn3Bovenstaande foto is genomen vanuit vrijwel hetzelfde standpunt en laat de huidige (december 2009) brug/tunnel combinatie zien die in 1990 is gebouwd. Met deze brug/tunnel is er een wandel- en fietsverbinding ontstaan tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Burgvlietkade.

Spoorbrug over de Breevaart

De Breevaartbrug, gezien vanaf de Noordelijke Steijnkade. Rechts onder de brug het fietstunneltje in de Burgvlietkade.

spoorbrug-steijn5

Op deze Google earth foto is in het midden mooi de fietstunnel te zien. Rechts de auto- en fietstunnel onder het spoor in de Zwarteweg.

Historische foto’s: Fotocollectie Streekarchief Midden-Holland

Actuele foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar het bruggenmenu