Mallegatbruggen

De Mallegatbrug – ook wel Mallegatsluisbrug genoemd – is sinds 1941 een vaste betonbrug over de Mallegatsluis van de Nieuwe Veerstal naar Schielands Hoge Zeedijk.

Er volgen nu drie foto’s waarop de huidige brug zichtbaar is in zijn omgeving:

Mallegatbrug3 Mallegatbrug4Mallegatbrug2

De brug ontleent zijn naam aan de eeuwenoude sluis. Vóór 1941 werd de naam gedragen door een dubbele ophaalbrug en later een enkele ophaalbrug die aan het eind van de sluis, bij de Turfsingelgracht hebben gelegen.

Mallegatbrug1Mallegatbrug

Deze dubbele ophaalbrug dateert waarschijnlijk uit 18de eeuw. Werd later vervangen door een enkele ophaalbrug.

Mallegatbrug5

Op deze foto uit 1930 zien wij die enkele ophaalbrug, die hier tot 1941 heeft gelegen en toen werd verplaatst naar de Wachtelstraat en sindsdien Wachterbrug heet.

Historische foto’s: Fotocollectie Streekarchief Midden-Holland

Actuele foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar het bruggenmenu