Hoornbrug

Vaste brug van de Lage Gouwe bij de Wijdstraat naar de Hoge Gouwe.

De brug werd genoemd naar de Hoorn, de bocht gevormd door de Hoge Gouwe en de Westhaven.

Hoornbrug1Op deze foto uit 1905 is niet alleen de draaibare voetgangersbrug te zien maar ook de St.-Janskerk en het gebouw op de voorgrond waarin in dat jaar een filiaal van Vroom & Dreesman werd gevestigd.

Hoornbrug2

In de 16e eeuw lag op deze plaats een houten toogbrug, die in ca. 1530 door een stenen toogbrug werd vervangen. In die tijd ook Slepersbrug genoemd omdat de gemeente de vrachtvervoerders (slepers) had bevolen om deze brug te gebruiken.

De oude toogbrug werd rond 1870 vervangen door een draaibare voetgangersbrug.

Vischbrug

De hoge stenen toogbrug is op deze aquarel van D.J. van Vreumingen uit circa 1850 afgebeeld achter de Vischbrug die de beide visbanken verbond.

Foto eigendom Fonds Restauratie Lutherse kerk

Hoornbrug4

Recente foto van de Hoornbrug in zijn omgeving. Op de voorgrond De Visbanken en op de achtergrond de St.-Janskerk

De huidige brug werd gebouwd in 1955 en verving toen een zgn. kippenbruggetje, een draaibare voetgangersbrug, die omstreeks 1870 was gebouwd ter vervanging van de stenen boogbrug.

Hoornbrug3

De Hoornbrug gezien vanaf de Donkere sluis

Historische foto: Fotocollectie Streekarchief Midden-Holland

Actuele foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar bruggenmenu