Donkbrug

Is een vaste brug over de Alpherwetering, in de Nieuwe Donkstraat

De brug is in 2009 in gebruik genomen.

Donkbrug1

Genoemd naar de R.K. Voetbalvereniging D.O.N.K., die ter plaatse haar verenigingsterreinen heeft. Deze vereniging, die op 20 oktober 1920 is opgericht, ontleent haar naam aan de geestelijk adviseur pater Alfons Jacobus Marie van den Donk (1876 – 1939), die de oprichting ervan krachtig bevorderde. Aan de letters is de betekenis toegevoegd: Doelt Onversaagd Naar Kampioen.

Donkbrug2Tekst: Cor Revet; Foto’s 2013 Nico J. Boerboom

Terug naar het bruggenmenu