Dirk Crabethbrug

De Dirk Crabethbrug is de laatste 19de-eeuwse gietijzeren draaibrug in Gouda.

Deze draaibare brug over de Gouwe, tegenover de Turfmarkt, is alleen bestemd voor voetgangers en fietsers.

DirkCrabeth1

Op deze foto uit 1910 is rechts zichtbaar, op de hoek van de Lage Gouwe, het gebouw waarin toen kledingmagazijn Bruns gevestigd was en later het Gewestelijk Arbeidsbureau. Het gebouw werd eind jaren zeventig van de vorige eeuw gesloopt.

DirkCrabeth5

De brug anno 2009. Hij ligt er nog schitterend bij. In 1968 is de brug, i.v.m. de slechte toestand van het houten brugdek, wel voorzien van laagje beton en afgedekt met een laagje asfalt.
DirkCrabeth2

De naam van de brug is gekozen omdat de brug ligt tegenover het huis waarin de glazenier Dirck Crabeth heeft gewoond. (het witte pand in het midden op de foto)
De brug werd in 1867 gebouwd als ongelijkarmige ijzeren draaibrug door de ijzergieterij “De Prins van Oranje”.

DirkCrabeth4
DirkCrabeth3

Duidelijk zichtbaar is hier het draaiprincipe van deze brug.
DirkCrabeth6

Deze schitterende brug werkt nog steeds!

Historische foto: Fotocollectie Streekarchief Midden-Holland

Actuele foto’s 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar bruggenmenu