Broekwegbrug

De Broekwegbrug is een vaste brug over de Alpherwetering, in de Broekweg

Genoemd naar de ligging van de brug in de Broekweg.Broekwegbrug

De Broekweg is genoemd naar de oude benaming van de gronden van Gouda, die al in de stadsbrief van 1272 worden genoemd als ‘opwaert te brouckewaert’, en naar de in 1870 opgeheven gemeente Broek c.a.

Broek (dat zijn naam ontleende aan het laaggelegen en moerassige veenland, dat ‘broek’ wordt genoemd), Thuil en ’t Weegje waren heerlijkheden van de stad Gouda.

Tekst: Cor Revet; Foto 2013: Nico J. Boerboom

Terug naar het bruggenmenu