Blekersbrug

Anno 1900.

Ongeveer op deze plaats lag tot ongeveer rond 1850 een bolwerk, dat door een lange houten brug was verbonden met de Blekerssingel.

De singels zijn rond 1938 verbreed, waarbij heel veel mooi geboomte is verdwenen.

Blekersbrug1

De tegenwoordige Blekersbrug is een vaste brug over de Karnemelksloot aan het eind van de Blekerssingel, waaraan zijn naam is ontleend.

Blekersbrug2

Historische foto: Fotocollectie Streekarchief Midden-Holland

Actuele foto 2009/2010: Nico J. Boerboom

Terug naar bruggenmenu